• minder frustratie omdat client en verzorger elkaar beter begrijpen
  • gebaren verduidelijken communicatie als de gesproken taal moeilijk te verstaan is
  • omdat je elkaar aankijkt als je gebaren gebruikt, heb je meer aandacht tijdens interacties
  • gebaren kun je met èn zonder geluid met iemand communiceren, ook over grote afstanden heen of door het raam naar buiten begrijp je elkaar
  • omdat je met gebaren eerder begrijpt wat er in je client omgaat en daarop in kan spelen, voelt je client zich begrepen en hoeft het niet boos of gefrustreerd te worden
  • minder frustratie bij jou als verzorger omdat je niet hoeft in te vullen wat je client zou kunnen bedoelen, maar dankzij gebaren precies weet wat je client zegt
  • ‘plaatjes’ kun je makkelijker onthouden dan wanneer je woorden alleen hoort, met gebaren maak je een plaatje bij de woorden die je gebruikt en dit kan goed naast pictogrammen gebruikt worden
  • gebaren maakt van de passieve woordenschat die je client heeft een actieve woordenschat