Voor een ieder die gebaren gebruikt. Voor een ieder die met gebaren een stem geeft èn krijgt. Hier, in de Gebarenstem Community, vind je ondersteunend materiaal, inspiratie, leuke activiteiten enzovoorts. De Gebarenstem Community is nieuw en groeiend, kom dus regelmatig een kijkje nemen!