Toen Lissa Zeviar er in 2005 achter kwam dat het concept Baby- en kindergebaren in Nederland nog helemaal niet bekend was heeft zij dit opgepakt en is het allereerste Babygebaren bedrijf in Nederland begonnen. Alle ervaring die Lissa heeft opgedaan in haar eigen jeugd met gebaren als kind van dove ouders en later als tolk in zowel de Verenigde Staten als Nederland en Europa, zet ze nu in voor Gebarenstem.

Gebarenstem is opgericht om aan de groeiende vraag naar ondersteunende gebaren in steeds meer verschillende doelgroepen tegemoet te komen. Gebarenstem richt zich specifiek tot elke doelgroep en verzorgt gespecialiseerde cursussen en trainingen.