• het aanleren van een nieuwe/tweede taal verloopt soepeler
  • gebaren vormen een neutrale brug tussen verschillende talen
  • gebaren maken taal visueel en daarmee de betekenis van woorden gemakkelijker te begrijpen
  • de interactie is intensiever doordat je elkaar aankijkt als je gebaart
  • het zelfvertrouwen groeit doordat je elkaar beter begrijpt
  • de passieve en actieve woordenschat groeit
  • gebaren stimuleert de vindingrijkheid in taalgebruik en uitdrukkingsvermogen