Jos Boon

Als Specialist Innovatie en Educatie bij bibliotheek Rivierenland ondersteun ik de Leescoach en de BoekStartcoach op inhoud van het werk. Interactief Voorlezen is onderdeel van het werk van de Leescoach en BoekStartcoach, en tevens een middel om actief taalgebruik te stimuleren en spelenderwijs de woordenschat van het jonge kind te vergroten. Hoe mooi om in de eerste jaren van je kind het gesproken woord te ondersteunen met gebaren. Wat een feest wanneer prentenboeken voorgelezen worden met ondersteunende gebaren en de verhalen tot leven komen. Wanneer kinderen geprikkeld worden tot interactie, ook visueel en motorisch. Aan ouders en andere professionals wil ik de positieve invloed en de meerwaarde van ondersteunende gebaren bij het gesproken woord laten zien en ervaren. Op deze manier is het mogelijk om meer bekendheid te geven aan het gebruik van gebarentaal en de gebarentaal als communicatiemiddel in zijn geheel. Volgens mij één van de wegen naar een inclusieve samenleving waar iedereen zich zelf mag zijn. Mijn naam is Jos Boon, ik verzorg (nog) geen oudercursussen Baby en Kindergebaren, ik verwijs je graag door naar andere specialisten in mijn omgeving.


Data & prijzen cursus